Novosti

24.08.2018
Građevinske dozvole i prijave radova I kvartal 2018. godine

U I kvartalu 2018. godine u Crnoj Gori su izdate 92 građevinske dozvole i prijave radova. Od ukupnog broja izdatih građevinskih dozvola i prijave radova, na fizička lica se odnosi 50, dok se na pravne subjekte odnosi 42. Ukoliko se posmatra ukupan broj stanova i njihova površina, prema izdatim prijavama radova u I kvartalu 2018. godine predviđeno je građenje 343 stana ukupne površine od 23 234 m². 

Saopštenje


 

.