Novosti

27.08.2018
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar – jul 2018. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar-jul 2018. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 1 684,8 miliona eura, što ukazuje na rast od 13,8% u odnosu na isti period prethodne godine.
 
Izvoz robe imao je vrijednost od 229,1 milion eura, a uvoz 1 455,7 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 15,8%, a uvoz veći za 13,5%.
 
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 15,7% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine (15,4%).
 
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu (sektor 6), u iznosu od 65,7 miliona eura (od čega su: Obojeni metali –44,8 mil. eura, Gvožđe i čelik – 12,5 mil. eura i ostalo).
 
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 384 miliona eura (od čega: Drumska vozila – 111,8 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji – 75 mil. eura i ostalo).
 
Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (49,6 mil. eura), Mađarska (28,1 mil. eura) i Bosna i Hercegovina (17,9 mil. eura).
 
Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (276,9 mil.eura), Kina (166,2 mil.eura) i Njemačka (126,4 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


 

.