Novosti

25.10.2018
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar – septembar 2018. godine (p)

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar-septembar 2018. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 2 181,6 miliona eura, što ukazuje na rast od 11,6% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvoz robe imao je vrijednost od 291,2 miliona eura, a uvoz 1 890,4 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 6,3%, a uvoz veći za 12,5%.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 15,4% i manja je u odnosu na isti period prethodne godine (16,3%).

U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu (sektor 6), u iznosu od 83,7 miliona eura (od čega su: Obojeni metali –58,4 mil. eura, Gvožđe i čelik – 14,3 mil. eura i ostalo).

U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 470,6 miliona eura (od čega: Drumska vozila – 137 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji – 97,4 mil. eura i ostalo).

Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (63,7 mil. eura), Mađarska (36,9 mil. eura) i Bosna i Hercegovina (22,3 mil. eura).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (370,5 mil.eura), Kina (201,4 mil.eura) i Njemačka (166,7 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.


 

.