Novosti

15.11.2018
Klanje stoke i živine u klanicama Septembar 2018. godine

U septembru 2018. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je za 0,8% (neto težina manja za 2,1%). Kod ovaca i svinja bilježi se pad u ukupnom broju zaklanih grla, dok kod živine bilježi se rast u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
 
U odnosu na prethodni mjesec, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, manji je za 19,6% (neto težina manja za 24,2%). Rast se bilježi kod ukupnog broja zaklanih ovaca, dok kod svinja bilježi se pad u odnosu na prethodni mjesec. Ukupan broj zaklane živine manji je za 7,9% (dok neto težina je manja za 5,3%).

U periodu od januara do septembra 2018. godine bilježi se rast u klanju goveda. Zaklano je 22 931 goveda odnosno 21,2% više u odnosu na isti period 2017. godine. Rast je prisutan i kod ovaca, svinja i živine. 

Saopštenje


 

.