Novosti

19.11.2018
Kvartalna statistika saobraćaja III kvartal 2018. godine

Prevoz putnika u trećem kvartalu 2018. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast u željezničkom za 18,3%, drumskom saobraćaju za 0,3%, lokalnom drumskom za 0,4%, prevozu putnika na aerodromima 10,8%, redovnom vazdušnom za 12,6% i vanrednom vazdušnom prevozu za 73,3%.
 
Kod prevoza robe u trećem kvartalu 2018. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine pad se bilježi kod ukupnog prometa robe u lukama za 15,7%, željezničkog za 50,3%, dok se kod prevoza robe na aerodromima bilježi rast za 5,2%.
Broj pretovarenih tona u lukama, u trećem kvartalu 2018. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad za 26,5%, kod izmanipulisanih tona za 19,1%.
 
Potrošnja minuta fiksne telefonije u trećem kvartalu 2018. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad za 17,1%, dok potrošnja minuta mobilne telefonije bilježi rast za 1,6%.
 
Ukupan broj saobraćajnih nezgoda1 u trećem kvartalu 2018. godine iznosio je 1 805, što je 5,6% više u odnosu na isti kvartal 2017. godine. Broj nastradalih lica2 u trećem kvartalu 2018. godine iznosio je 849 (od čega je 829 povrijeđenih lica), što je za 2,7% manje u odnosu na isti kvartal 2017. godine.
 
Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila u trećem kvartalu 2018. godine iznosi 64 243 što je za 6,8% više nego u istom kvartalu prethodne godine. Broj prvi put registrovnih drumskih motornih i priključnih vozila3 u trećem kvartalu 2018. godine iznosi 6 182 što je za 11,9% više nego u istom kvartalu prethodne godine.
 

U trećem kvartalu 2018. godine drumskim teretnim motornim vozilima prevezeno je 203 hiljade tona robe, uz ostvarenih 19 695 hiljada tonskih kilometara. Pređeni kilometri vozila sa utovarom iznosili su 973 hiljada kilometara. U strukturi prevezene robe unutašnji prevoz učestvuje sa 92,1% ili 187 hiljada tona prevezene robe, dok međunarodni prevoz učestvuje sa 7,9% ili 16 hiljada tona prevezene robe. U strukturi ostvarenih tonskih kilometara unutrašnji prevoz učestvuje sa 66,9% ili 13 184 hiljade tonskih kilometara, a međunarodni prevoz sa 33,1% ili 6 511 hiljada tonskih kilometara. 

Saopštenje


 

.