Novosti

11.12.2018
Indeks potrošačkih cijena (CPI) Novembar 2018. godine

Mjesečna inflacija u novembru 2018. godine, mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila je 0,2%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 2,0%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: povrća; mesa; čvrstih goriva; mlijeka, sira i jaja; stvarnih renti koje plaćaju stanari za primarno boravište. Stopa rasta potrošačkih cijena u periodu januar-novembar 2018. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosila je 2,7%.

Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: Hrana i bezalkoholna pića (0,7%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,2%); Rekreacija i kultura (0,2%); Ostala dobra i usluge (0,2%); Alkoholna pića i duvan (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Prevoz (-0,7%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,2%); Odjeća i obuća (-0,1%).

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Pozitivne godišnje stope inflacije u novembru 2018. godine zabilježene su u grupama: Alkoholna pića i duvan (6,5%); Prevoz (5,5%); Hoteli i restorani (2,2%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (1,8%); Ostala dobra i usluge (1,4%); Hrana i bezalkoholna pića (1,2%); Komunikacije (1,0%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,9%); Odjeća i obuća (0,6%), dok su negativne godišnje stope inflacije zabilježene u grupama: Rekreacija i kultura (-1,2%); Zdravlje (-0,6%).

Saopštenje


 

.