Novosti

14.12.2018
Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Novembar 2018. godine

Mjesečna inflacija u novembru 2018. godine, mjerena harmonizovanim indeksom potrošačkih cijena iznosila je 0,1%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 1,7%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: povrća; mesa; mlijeka, sira i jaja; čvrstih goriva; kafe; ribe i morskih plodova; hljeba i žitarica.
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: Hrana i bezalkoholna pića (0,7%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,2%); Rekreacija i kultura (0,2%); Ostala dobra i usluge (0,2%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Prevoz (-0,6%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,2%); Odjeća i obuća (-0,1%); Komunikacije (-0,1%).
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.
Pozitivne godišnje stope inflacije u novembru 2018. godine zabilježene su u grupama: Alkoholna pića i duvan (6,5%); Prevoz (4,2%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (2,4%); Hrana i bezalkoholna pića (1,5%); Ostala dobra i usluge (1,3%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (1,2%); Komunikacije (1,0%); Odjeća i obuća (0,7%); Hoteli i restorani (0,4%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Rekreacija i kultura (-0,8%); Zdravlje (-0,6%).
 

Saopštenje


 

.