Novosti

31.01.2019
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Decembar 2018. godine

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u decembru 2018. godine bilježi rast od 19,1% u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

U periodu januar-decembar 2018. godine u poređenju sa istim periodom prethodne godine, indeks industrijske proizvodnje bilježi rast od 22,4%.

Posmatrajući ovaj vremenski period, sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi značajan rast od 62,1% i sektor Prerađivačka industrija bilježi rast 12,1%, dok sektor Vađenje ruda i kamena bilježi pad za 21,3%. 

Saopštenje


 

.