Novosti

15.03.2019
Indeksi potrošačkih cijena Februar 2019. godine

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u februaru 2019. godine u odnosu na januar 2019. godine u prosjeku su više za 0,4%. Potrošačke cijene u februaru 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine u prosjeku su više za 0,4%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: povrća; odjeće; goriva i maziva za motorna vozila; voća; hljeba i žitarica; usluga za održavanje i popravku stanova. Potrošačke cijene u periodu januar-februar 2019. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 0,4%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u februaru 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast cijena u grupama: Odjeća i obuća (1,5%); Hrana i bezalkoholna pića (0,8%); Prevoz (0,4%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Hoteli i restorani (-0,7%); Komunikacije (-0,3%); Rekreacija i kultura (-0,3%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-0,1%).

Saopštenje


 

.