Novosti

15.03.2019
Klanje stoke i živine u klanicama Januar 2019. godine

U januaru 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori je manji za 15,3% (neto težina je manja za 23,2%). Kod ovaca i svinja bilježi se rast u odnosu na isti mjesec prethodne godine, dok se kod živine bilježi pad.

U odnosu na prethodni mjesec, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, manji je za 21,6% (neto težina manja za 22,2%). Pad se bilježi i kod ukupnog broja zaklanih ovaca i svinja u odnosu na prethodni mjesec. Ukupan broj zaklane živine je manji za 10,8% (dok neto težina je manja za 11,1%).


 

.