Novosti

30.04.2019
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar – mart 2019. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar - mart 2019. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 617,5 miliona eura, što ukazuje na rast od 3,5% u odnosu na isti period prethodne godine. Izvoz robe imao je vrijednost od 93,7 miliona eura, a uvoz 523,8 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio manji za 0,6%, a uvoz veći za 4,3%. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 17,9% i manja je u odnosu na isti period prethodne godine (18,8%). U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu (sektor 6), u iznosu od 25,9 miliona eura (od čega su: Obojeni metali– 16,8 mil. eura, Gvožđe i čelik – 6,3 mil. eura i ostalo).
 
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 126 miliona eura (od čega: Drumska vozila – 42 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji – 22 mil. eura i ostalo).
Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (22 mil. eura), Mađarska (12,4 mil. eura) i Bosna i Hercegovina (9,1 mil. eura).
 

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (93,2 mil.eura), Njemačka (50,6 mil. eura) i Kina (48,7 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom. 

Saopštenje


 

.