Novosti

15.05.2019
Indeksi potrošačkih cijena April 2019. godine

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u aprilu 2019. godine u odnosu na mart 2019. godine u prosjeku su više za 0,1%. Potrošačke cijene u aprilu 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine u prosjeku su više za 0,9%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: goriva i maziva za motorna vozila; povrća; mesa; mlijeka, sira i jaja; voća; ulja i masti. Potrošačke cijene u periodu januar-april 2019. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 0,6%.
 
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u aprilu 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast cijena u grupama: Prevoz (1,1%); Hrana i bezalkoholna pića (0,5%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,2%); Hoteli i restorani (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Odjeća i obuća (-1,5%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-0,2%); Zdravlje (-0,2%); Ostala dobra i usluge (-0,1%).

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale. 

Saopštenje


 

.