Novosti

28.05.2019
Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma u prvom kvartalu 2019. godine

Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u Crnoj Gori u prvom kvartalu 2019. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 44,6%.

Sagledavajući strukturu iz Tabele 2. Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u prvom kvartalu 2019. godine, četinari učestvuju sa 56,5%, dok lišćari učestvuju sa 43,5%.

U strukturi proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma u prvom kvartalu 2019. godine trupci četinara učestvuju sa 47,8%, trupci lišćara 27,7%, prostorno drvo lišćara 15,4%, ostalo dugo drvo četinara 3,8%, prostorno drvo četinara sa 3,3%, ogrijevno drvo četinara sa 1,1%, ogrijevno drvo lišćara 0,5%, i rudničko drvo četinara 0,4%.

Proizvodnja šumskih sortimenata u državnim šumama u velikoj mjeri zavisi od vremenskih uslova i stanja na terenu.


 

.