Novosti

28.05.2019
Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u prvom kvartalu 2019. godine

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u prvom kvartalu 2019. godine iznosila je 6,1 mil. EUR, od čega je vrijednost prodaje iz sopstvene proizvodnje 2,2 mil. EUR ili 36,1%, dok je vrijednost otkupa od individualnih poljoprivrednih proizvođača iznosila 3,9 mil. EUR ili 63,9%.

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u prvom kvartalu 2019. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 1,0%, od čega je zabilježen rast vrijednosti prodaje iz sopstvene proizvodnje poslovnih subjekata za 16,2% i pad vrijednosti otkupa poljoprivrednih proizvoda od individualnih proizvođača za 6,0%.

U strukturi vrijednosti otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u prvom kvartalu 2019. godine sirovo kravlje mlijeko učestvuje 28,8%, kokošija jaja učestvuju 20,3%, svježe povrće učestvuje 15,6%, stoka po vrstama i kategorijama učestvuje 9,6%, ostali proizvodi 8,6%, svježe voće učestvuje 7,1%, svježa riba 4,7%, industrijsko bilje 4,0%, prerađevine voća i grožđa učestvuju 0,7% i žita 0,6%.

Saopštenje


 

.