Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Novosti

20.11.2019
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Oktobar 2019. godine

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za oktobar 2019. godine iznosila je 645,1 eura.
 
Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 269,2 eura, dok izdaci za neprehrambene proizvode i usluge 375,9 eura.
Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u oktobru 2019. godine, u odnosu na septembar 2019. godine, zabilježila je rast od 0,4%.
 

Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u oktobru 2019. godine u odnosu na septembar 2019. godine, zabilježili su pad od 0,4%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na septembar 2019. godine, zabilježili rast od 1,0%. 

Saopštenje


.