Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Novosti

26.11.2019
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Oktobar 2019. godine

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u oktobru 2019. godine bilježi pad u odnosu na prethodni mjesec od 5,2%, i u odnosu na isti mjesec prethodne godine od 6,3%.

Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast za 28,9%, sektor Prerađivačka industrija bilježi pad 10,1% a sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi pad od 10,6%.

Saopštenje


.