Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Novosti

27.11.2019
Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, III kvartal 2019. godine

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u trećem kvartalu 2019. godine iznosila je 12,1 mil. EUR, od čega je vrijednost prodaje iz sopstvene proizvodnje 3,6 mil. EUR ili 29,8%, dok je vrijednost otkupa od individualnih poljoprivrednih proizvođača iznosila 8,5 mil. EUR ili 70,2%.
 
Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u trećem kvartalu 2019. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 3,4%, od čega je zabilježen pad vrijednosti prodaje iz sopstvene proizvodnje poslovnih subjekata za 11,1% i rast vrijednosti otkupa poljoprivrednih proizvoda od individualnih proizvođača za 11,2%.
 

U strukturi vrijednosti otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u trećem kvartalu 2019. godine svježe povrće učestvuje 23,2%, sirovo kravlje mlijeko učestvuje 16,9%, svježe voće učestvuje 14,3%, stoka po vrstama i kategorijama učestvuje 13,1%, kokošija jaja učestvuju 10,8%, grožđe 8,1%, ostali proizvodi 6,7%, svježa riba 4,3%, industrijsko bilje 1,7%, prerađevine voća i grožđa učestvuju 0,7% i žita 0,2%. 

Saopštenje


.