Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Novosti

17.12.2019
Klanje stoke i živine u klanicama Oktobar 2019. godine

U oktobru 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je za 7,5% (neto težina veća za 13,3%). Kod ovaca i svinja bilježi se rast u ukupnom broju u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Kod ukupnog broja zaklane živine primjetan je pad.
 
U odnosu na prethodni mjesec, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je za 2,3% (neto težina veća za 2,4%). Kod ukupnog broja zaklanih ovaca i svinja bilježi se rast u odnosu na prethodni mjesec. Ukupan broj zaklane živine je veći za 8,9% (neto težina veća za 9,8%).
 

U periodu od januara do oktobra 2019. godine bilježi se rast u klanju goveda. Zaklano je 25 735 goveda odnosno 1,3% više u odnosu na isti period 2018. godine. Rast u klanju za isti period je prisutan kod ovaca i svinja, dok kod živine pad. 

Saopštenje


.