Javni konkurs za izbor idejno-grafičkog rješenja (logotipa) Uprave za statistiku Crne Gore
Molimo sve korisnike da svoje zahtjeve dostavljaju na sljedeće mail adrese: contact@monstat.org; Kontakt sa medijima: mediji@monstat.org; Jedinice koje podnose prijave za razvrstavanje po djelatnostima u Upravi za statistiku: razvrstavanje_djelatnosti@monstat.org
Novosti

06.03.2020
Međunarodni dan žena - Infografik

Povodom 8. marta – Međunarodnog dana žena, Uprava za statistiku objavljuje infografik sa prikazom položaja žena u Crnoj Gori. Izvor podataka su sva istraživanja koja se sprovode u Upravi za statistiku, a sadrže obilježje pola.

Kratak pregled podataka omogućava korisnicima statističkih podataka pregled polne strukture stanovništva u oblasti demografije, obrazovanja, radne snage i drugih, koje predstavljaju bitan izvor informacija za donošenje rodnih politika. 

Infografik


 

.