Novosti

28.05.2020
Indeks prometa u trgovini na malo April 2020. godine

Promet robe u trgovini na malo u aprilu 2020. godine u odnosu na april 2019. godine manji je za 26,2% u tekućim i 25,9% u stalnim cijenama.

Promet robe u trgovini na malo u aprilu 2020. godine u odnosu na mart 2020. godine manji je za 27,0% u tekućim i 26,5% u stalnim cijenama.

Promet u trgovini na malo motornim gorivima u aprilu 2020. godine u odnosu na april 2019. godine manji je za 51,1% u tekućim cijenama i 38,2% u stalnim cijenama, dok je u odnosu na mart 2020. godine manji za 32,6% u tekućim i 21,9% u stalnim cijenama.

Promet u trgovini na malo prehranom u aprilu 2020. godine u odnosu na april 2019. godine manji je za 10,7% u tekućim i 12,0% u stalnim cijenama, dok je u odnosu na mart 2020. godine manji za 26,8% u tekućim i 27,0% u stalnim cijenama.

Promet u trgovini na malo farmaceutskim i kozmetičkim proizvodima manji je za 1,5% u odnosu na april 2019. godine, dok je za 28,3% manji u odnosu na mart 2020. godine.

Promet u trgovini na malo neprehrambenim proizvodima je u aprilu 2020. godine manji za 41,6% u odnosu na april 2019. godine, dok je u odnosu na mart 2020. godine manji za 26,2%.

Saopštenje


.