Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Novosti

30.07.2020
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Jun 2020. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar-jun 2020. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 1 206,0 miliona eura, što ukazuje na pad od 15,8% u odnosu na isti period prethodne godine.
Izvoz robe imao je vrijednost od 167,9 miliona eura, a uvoz 1 038,1 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio manji za 12,6%, a uvoz manji za 16,3%.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 16,2% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 15,5%.

U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu (sektor 6), u iznosu od 41,9 miliona eura (koji čine: Obojeni metali – 30,6 mil. eura, Gvožđe i čelik – 7,6 mil. eura i ostalo).

U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 232,2 miliona eura (koji čine: Drumska vozila – 62,4 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji – 46,9 mil. eura i ostalo).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (39,7 mil. eura), Slovenija (19,2 mil. eura) i Mađarska (14,3 mil. eura).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (199,5 mil. eura), Kina (103,0 mil. eura) i Njemačka (93,5 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.