Novosti

17.08.2020
OBAVJEŠTENJE o novim datumima objavljivanja saopštenja za sedmicu 17-21. avgust 2020. godine

Novonastala situacija sa virusom COVID-19 bitno je ograničila kapacitete Uprave za statistiku i izvještajnih jedinica (građana, poslovnih subjekata i organa državne upave) da blagovremeno ispunjavanju obaveze koje se odnose na zvaničnu statistiku, zbog čega smo 11. avgusta 2020. godine informisali javnost da će doći do odlaganja u objavljivanju saopštenja.

U sedmici 17-21. avgust 2020. godine objavit će se saopštenja za sljedeća istraživanja: 17.08 – Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda i 18.08 – Indeks prometa u uslugama.

Novi datumi objavljivanja odloženih saopštenja, biće utvrđeni u zavisnosti od daljeg uticaja epidemiološke situacije na poslove zvanične statistike, imajući u vidu da 20,7% od ukupnog broja zaposlenih Uprave za statistiku je spriječeno da obavlja posao, od toga 11,4% je pogođeno COVID-19 virusom, odnosno zaraženi su ili nalaze se u izolaciji, 2,1% koristi pravo roditeljskog odsustva, 3,1% zaposlenih je na bolovanju, dok je 4,1% zaposlenih sporazumno raskinulo radni odnos ili je proces raskida u toku.

Sa druge strane, imajući u vidu opštu epidemiološku situaciju u državi, MONSTAT-u je u značajnoj mjeri onemogućen direktan pristup domaćinstvima za obavljanje intervjua „licem u lice“, što za posljedicu ima nižu stopu učešća građana u istraživanjima iz oblasti tržišta rada, prihoda i rashoda odnosno uslova života stanovništva i niza drugih. Takođe, MONSTAT-u je otežan i proces prikupljanja podataka od poslovnih subjekata i drugih izvještajnih jedinica, jer u novonastalim okolnostima poslovanja, poslovni subjekti obavezu statističkog izvještavanja zahtjevaju da odlože za kasniji period, a najdalje do oporavka zaposlenih ili njihovog povratka iz izolacije.

Svi navedeni problemi sa kojim se Uprava za statistiku suočava u ovom periodu doveli su do toga da Uprava za statistiku nije u mogućnosti da objavljuje saopštenja istom dinamikom kao što je to radila prije epidemije COVID-19. Vjerujemo da će korisnici razumjeti novonastalu situaciju u Upravi za statistiku izazvanu epidemijom COVID-19, posebno imajući u vidu da MONSTAT zapošljava 55% ili 96 službenika od 172 planiranog broja statističara definisanog Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

O novim datumima objavljivanja saopštenja koja su odložena, informisat ćemo javnost svakog ponedeljka u 15h.

Zahvaljujemo se na razumijevanju.

Obavještenje


.