Novosti

07.09.2020
O B A V J E Š T E NJ E o novim datumima objavljivanja za sedmicu 7 – 11. septembar

U sedmici 7 – 11. septembar 2020. godine objaviće se saopštenja za sljedeća istraživanja:

  • 8. septembar 2020. godine – Građevinska aktivnost u Crnoj Gori;
  • 8. septembar 2020. godine – Cijene stanova u novogradnji;
  • 8. septembar 2020. godine – Građevinske dozvole i prijave radova;
  • 8. septembar 2020. godine - Potrošnja građevinskog i pogonskog materijala;
  • 9. septembar 2020. godine – Kvartalna statistika saobraćaja;
  • 9. septembar 2020. godine – Mjesečni statistički pregled

Obavještenje


.