Novosti

14.09.2020
O B A V J E Š T E NJ E o novim datumima objavljivanja odloženih saopštenja u periodu 14 – 25. septembar

U periodu 14 – 25. septembar 2020. godine, saopštenja koja su odložena u prethodnom periodu, će se objavljivati sljedećom dinamikom:

  • 15. septembar 2020. godine - Klanje stoke i živine u klanicama;
  • 15. septembar 2020. godine - Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama;
  • 15. septembar 2020. godine - Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva;
  • 15. septembar 2020. godine - Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma;
  • 21. septembar 2020. godine - Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori;
  • 24. septembar 2020. godine – Anketa o radnoj snazi.

Saopštenja koja su najavljena u narednom periodu, će se objavljivati shodno Kalendaru objavljivanja statističkih podataka.

Obavještenje

 


.