Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

28.12.2020
Osnovno obrazovanje odraslih - početak školske 2020/2021. godine i kraj školske 2019/2020. godine

Podaci prezentovani u ovom saopštenju odnose se na broj polaznika i nastavnika po polu u osnovnim školama za obrazovanje odraslih na početku školske 2020/2021. godine, kao i broj polaznika koji su završili osnovno obrazovanje odraslih na kraju školske 2019/2020.
Broj upisanih polaznika u osnovnim školama za obrazovanje odraslih na početku školske 2020/2021. godine iznosio je 94, što je za 13,8% manje od broja upisanih polaznika u odnosu na prethodnu školsku godinu.

Saopštenje


.