Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

18.01.2021
Klanje stoke i živine u klanicama Novembar 2020. godine

U novembru 2020. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je za 8% (dok neto težina veća je za 20,1%). Kod ovaca i svinja bilježi se pad u ukupnom broju zaklanih grla u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Kod ukupnog broja zaklane živine prisutan je pad.
U odnosu na prethodni mjesec, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je za 19,1% (neto težina veća je za 22,2%). Kod ukupnog broja zaklanih ovaca bilježi se pad u odnosu na prethodni mjesec, dok kod ukupnog broja zaklanih svinja bilježi se rast. Rast je prisutan i kod ukupnog broja zaklane živine.
U periodu od januara do novembra 2020. godine bilježi se pad u klanju goveda. Zaklano je 27 705 goveda odnosno 2,4% manje u odnosu na isti period 2019. godine. Pad u klanju za isti period je prisutan kod ovaca, svinja i živine.

Saopštenje


.