Novosti

28.04.2021
Indeks prometa u trgovini na malo I Kvartal 2021. godine

Promet robe u trgovini na malo u I kvartalu 2021. godine u odnosu na I kvartal 2020. godine manji je za 7,0% u tekućim i 7,3% u stalnim cijenama.

Promet robe u trgovini na malo u I kvartalu 2021. godine u odnosu na IV kvartal 2020. godine manji je za 18,4% u tekućim i 19,3% u stalnim cijenama.

Promet u trgovini na malo motornim gorivima u I kvartalu 2021. godine u odnosu na I kvartal 2020. godine manji je za 12,0% u tekućim cijenama i 6,2% u stalnim cijenama, dok je u odnosu na IV kvartal 2020. godine promet manji za 12,2% u tekućim i 18,9% u stalnim cijenama.

Promet u trgovini na malo prehranom u I kvartalu 2021. godine u odnosu na I kvartalu 2020. godine manji je za 8,7% u tekućim i 10,2% u stalnim cijenama, dok je u odnosu na IV kvartal 2020. godine promet manji za 15,4% u tekućim i 16,3% u stalnim cijenama.

Promet u trgovini na malo farmaceutskim i kozmetičkim proizvodima je u I kvartalu 2021. godine veći za 10,3% u odnosu na I kvartal 2020. godine, dok je za 5,0% manji u odnosu na IV kvartal 2020. godine.

Promet u trgovini na malo neprehrambenim proizvodima je u I kvartalu 2021. godine manji za 8,6% u odnosu na I kvartal 2020. godine, dok je u odnosu na IV kvartal 2020. godine promet manji za 8,6%.

Saopštenje


.