Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

29.04.2021
Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz I Kvartal 2021. godine

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz u Crnoj Gori u I kvartalu 2021. godine u odnosu na I kvartal 2020. godine bilježe rast od 6,7%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa I kvartalom 2020. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 4,9%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 7,0% u odnosu na I kvartal 2020. godine.

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz u Crnoj Gori u I kvartalu 2021. godine u odnosu na IV kvartal 2020. godine bilježe rast od 5,1%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa IV kvartalom 2020. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 4,0%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 5,2% u odnosu na IV kvartal 2020. godine.

Saopštenje


.