Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

16.06.2021
Obavještenje

Saopštenje Anketa o radnoj snazi za I kvartal 2021. godine, koje je prema Kalendaru objavljivanja statističkih podataka planirano da se objavi 16. juna 2021. godine, odlaže se zbog tehničkih razloga, odnosno zbog prekida prikupljanja podataka usljed pandemije COVID-19.

O novom datumu objavljivanja saopštenja ćemo Vas naknadno obavjestiti


.