Novosti

17.06.2021
Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza roba 2020. godina

Jedinične vrijednosti izvoza roba u periodu od januara do decembra 2020. godine bilježe pad od 8,9% u odnosu na isti period prošle godine.

Jedinične vrijednosti uvoza roba u periodu od januara do decembra 2020. godine bilježe pad od 4,4% u odnosu na isti period prošle godine.

U periodu od januara do decembra 2020. godine, posmatrano prema poglavljima carinske tarife tj. Kombinovane nomenklature, najveći rast jediničnih vrijednosti izvoza roba od 37,9% zabilježen je kod poglavlja „Vazduhoplovi, kosmičke letjelice i njihovi djelovi“, dok je na strani uvoza roba najveći rast od 38,1% zabilježen kod poglavlja „Pluta i proizvodi od plute“.

Saopštenje


.