Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

29.06.2021
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Maj 2021. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar - maj 2021. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 1 010,6 miliona eura, što ukazuje na rast od 3,1% u odnosu na isti period prethodne godine.
Izvoz robe imao je vrijednost od 166,3 miliona eura, a uvoz 844,3 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 25,0%, a uvoz manji za 0,3%.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 19,7% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 15,7%.

U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Mineralna goriva i maziva (sektor 3), u iznosu od 45,2 miliona eura (koji čine: Električna energija - 42,2 mil. eura, Kameni ugalj, koks i briketi - 2,4 mil.eura i ostalo).

U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 191,8 miliona eura (koji čine: Drumska vozila - 52,7 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji - 41,3 mil.eura i ostalo).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (45,0 mil. eura), Bosna i Hercegovina (14,1 mil. eura) i Slovenija (11,7 mil. eura).
Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (167,6 mil. eura), Kina (92,2 mil. eura) i Njemačka (85,5 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.