Novosti

30.06.2021
Komparativni nivoi cijena 37 evropskih država 2020. godina

Prema konačnim podacima EUROSTAT-a, u okviru projekta pariteta kupovne moći, nivo cijena potrošnih dobara i usluga u Crnoj Gori u 2020. godini iznosio je 57% prosjeka EU.

Nivoi cijena za potrošna dobra i usluge značajno su varirali među zemljama članicama Evropske unije u 2020. godini. Danska bilježi najveći nivo cijena (141% prosjeka EU), zatim slijede Irska i Luksemburg (136%), Švedska (130%) i Finska (126%), dok su najniži nivoi cijena zabilježeni u Rumuniji (55%), Bugarskoj (56%) i Poljskoj (58%).

Od zemalja iz regiona, Hrvatska bilježi najveći nivo cijena potrošnih dobara i usluga koji iznosi 69% prosjeka EU, dok Srbija i Albanija bilježe nivo cijena od 58% prosjeka EU. Nivo cijena potrošnih dobara i usluga u Bosni i Hercegovini iznosi 55% evropskog prosjeka, dok u Sjevernoj Makedoniji iznosi 50% evropskog prosjeka.

Saopštenje


.