Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

01.07.2021
Biljna proizvodnja 2020. godina

Korišćeno poljoprivredno zemljište u 2020. godini iznosi 257 949,8 ha, što u odnosu na 2019. godinu predstavlja rast od 0,2%. U ukupnom korišćenom poljoprivrednom zemljištu preovladavaju površine višegodišnjih livada i pašnjaka sa učešćem od 94,3%, dok su oranice zastupljene sa 2,7%, stalni zasadi 2,2% i okućnice 0,8%. U odnosu na 2019. godinu površina višegodišnjih livada i pašnjaka bilježi rast za 0,2%, stalnih zasada za 0,2%, okućnica 1,4%, dok površina oranica bilježi pad za 2,1%.

Ukupna proizvodnja krompira u 2020. godini iznosila je 39 301,9 t, što je za 10,8% više u odnosu na 2019. godinu. Povećanje proizvodnje bilježe i sljedeće kulture: pšenica (za 4,3%), pasulj (za 16,1%), kupus (za 11,9%), krastavac (11,3%) i paprika (za 4,5%).

U odnosu na 2019. godinu povećana je ukupna proizvodnja: šljive (za 16,8%), jabuke (za 15,7%), kruške (za 16,7%), breskve (za 21,0%), dok se smanjila proizvodnja masline (za 4,2%) i mandarine (za 6,9%). Ukupna proizvodnja grožđa u 2020. godini povećana je za 3,9% u odnosu na prethodnu godinu.

Saopštenje


.