Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

07.07.2021
Bilans uglja 2020. godina

Proizvodnja uglja u Crnoj Gori u 2020. godini iznosila je 1 665,4 hilj. tona, od toga 8,5 hilj. tona mrkog uglja i 1 656,9 hilj. tona lignita.

Ukupno raspoloživa količina uglja za finalnu potrošnju u 2020. godini iznosila je 26,6 hilj. tona, od čega je 11,7 hilj. tona utrošeno u industriji, dok je 14,9 hilj, tona utrošeno u ostalim sektorima. Za proizvodnju električne energije utrošeno je 8,2 hilj. tona mrkog uglja i 1 558,8 hilj. tona lignita.

Saopštenje


.