Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

21.07.2021
Socijalna zaštita u Crnoj Gori 2018 - 2019. godina (ESSPROS metodologija)

Za ukupne troškove socijalne zaštite, u 2019. godini, izdvojeno je 805 948 940 eura što je povećanje za 3,7% u odnosu na 2018. godinu. Ukupni troškovi socijalne zaštite zabilježili su rast usljed povećanja ukupnih troškova za socijalne naknade u funkcijama bolest/zdravstvena zaštita, invaliditet, starost, naslednici i nezaposlenost. Ukupni troškovi za socijalne naknade u 2019. godini predstavljali su 97,0% od ukupnih troškova za socijalnu zaštitu, što je na približno istom nivou kao u prethodnoj godini. Prema funkcijama socijalne zaštite, u 2019. godini, najveći udio u ukupnim troškovima za naknade socijalne zaštite odnosio se na troškove za funkciju starost 305 818 199 eura odnosno 39,1%, dok funkcija bolest/zdravstvena zaštita 239 765 694 eura odnosno 30,7%. Treća grupa po visini troškova je funkcija naslednici, koja je iznosila 92 052 883 eura odnosno 11,8%, nakon čega slijede funkcije invaliditet i porodica / djeca. U poređenju sa prethodnom godinom, u 2019. godini rast troškova u ukupnim troškovima za naknade socijalne zaštite zabilježen je kod funkcija bolest/zdravstvena zaštita (za 1,0 procentni poen) i funkcije nezaposlenost (za 0,7 procentnih poena). S druge strane, troškovi za funkciju starost su se smanjili (za 0,7 procentnih poena), funkciju porodica/djeca i funkciju socijalna isključenost koja nije drugdje klasifikovana (za 0,3 procentna poena), funkciju naslednici (za 0,2 procentna poena) i funkciju invaliditet (za 0,1 procentni poen). Podaci su prikazani u Tabeli 1. Udio troškova socijalne zaštite u bruto domaćem proizvodu Crne Gore u 2019. godini iznosio je 16,3%, što je smanjenje za 0,4 procentni poen u odnosu na 2018. godinu. Uprkos nominalnom rastu ukupnih troškova socijalne zaštite u 2019. godini, udio troškova socijalne zaštite u bruto domaćem proizvodu Crne Gore u 2019. godini zabilježio je pad, usled nominalnog rasta bruto domaćeg proizvoda u 2019. godini za 6,2%. Podaci su prikazani u Tabeli 2.

U svim funkcijama socijalne zaštite u Crnoj Gori, isključujući funkciju bolest/zdravstvena zaštita, novčane naknade predstavljaju najveći udio svih naknada. Podaci su prikazani u Tabeli 3.

Najveći udio socijalnih naknada koje se dodjeljuju bez provjere materijalnog stanja u 2018. i u 2019. godini se odnosio na funkcije bolest/zdravstvena zaštita, invaliditet i nezaposlenost. Podaci su prikazani u Tabeli 4.

Saopštenje


.