Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

21.07.2021
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Jun 2021. godine

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za jun 2021. godine iznosila je 656,9 eura.

Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 283,9 eura, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge 373,0 eura.

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u junu 2021. godine, u odnosu na maj 2021. godine, zabilježila je rast od 0,1%.

Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u junu 2021. godine u odnosu na maj 2021. godine, zabilježili su pad od 0,1%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na maj 2021. godine, zabilježili rast od 0,2%.

Saopštenje


.