Novosti

22.07.2021
Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori II Kvartal 2021. godine

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u II kvartalu 2021. godine u odnosu na II kvartal 2020. godine bilježe rast od 1,8%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa II kvartalom 2020. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 6,6%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 1,2%, dok su cijene u sektoru Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija u prosjeku ostale nepromijenjene, odnosno ostale su na nivou cijena iz II kvartala 2020. godine.

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u II kvartalu 2021. godine u odnosu na I kvartal iste godine bilježe rast od 0,8%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa I kvartalom tekuće godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 0,8%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 1,2%, dok su cijene u sektoru Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija u prosjeku ostale nepromijenjene, odnosno ostale su na nivou cijena iz I kvartala 2021. godine.

Saopštenje


.