Novosti

28.07.2021
Indeks prometa u trgovini na malo II Kvartal 2021. godine

Promet robe u trgovini na malo u II kvartalu 2021. godine u odnosu na II kvartal 2020. godine veći je za 22,5% u tekućim i 19,3% u stalnim cijenama.

Promet robe u trgovini na malo u II kvartalu 2021. godine u odnosu na I kvartal 2021. godine veći je za 31,5% u tekućim i 29,4% u stalnim cijenama.

Promet u trgovini na malo motornim gorivima u II kvartalu 2021. godine u odnosu na II kvartal 2020. godine veći je za 53,3%, dok je u odnosu na I kvartal 2021. godine promet veći za 37,9%.

Promet u trgovini na malo prehranom u II kvartalu 2021. godine u odnosu na II kvartalu 2020. godine veći je za 16,2%, dok je u odnosu na I kvartal 2021. godine promet veći za 27,6%.

Promet u trgovini na malo farmaceutskim i kozmetičkim proizvodima je u II kvartalu 2021. godine veći za 22,2% u odnosu na II kvartal 2020. godine, dok je za 3,1% veći u odnosu na I kvartal 2021. godine.

Promet u trgovini na malo ostalim neprehrambenim proizvodima je u II kvartalu 2021. godine veći za 28,2% u odnosu na II kvartal 2020. godine, dok je u odnosu na I kvartal 2021. godine promet veći za 48,0%.

Saopštenje


.