Novosti

29.07.2021
Prosječne zarade (plate) Jun 2021. godine Prosječna

Prosječna zarada (bruto) u junu 2021. godine u Crnoj Gori iznosila je 792 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 530 eura. Prosječna (neto) zarada u junu 2021. godine u odnosu na maj 2021. godine ostala je na istom nivou, dok je prosječna (neto) zarada u junu 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 0,6%.

Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u junu 2021. godine u odnosu na maj 2021. godine zabilježile rast od 0,2% proizilazi da su realne zarade u istom periodu zabilježile pad od 0,2%.

Saopštenje


.