Novosti

29.07.2021
Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz II Kvartal 2021.godine

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz u Crnoj Gori u II kvartalu 2021. godine u odnosu na II kvartal 2020. godine bilježe rast od 14,7%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa II kvartalom 2020. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 13,5%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 14,9% u odnosu na II kvartal 2020. godine.

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz u Crnoj Gori u II kvartalu 2021. godine u odnosu na I kvartal iste godine bilježe rast od 3,6%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa I kvartalom 2021. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 2,4%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 3,8% u odnosu na I kvartal 2021. godine.

Saopštenje


.