Novosti

29.07.2021
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji II Kvartal 2021. godine

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u II kvartalu 2021. godine u odnosu na II kvartal 2020. godine bilježi rast za 8,7%. Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa II kvartalom 2020. godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi pad za 53,7%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast 13,1%, dok sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi rast od 32,0%.

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u II kvartalu 2021. godine u odnosu na I kvartal 2021. godine bilježi pad za 33,9%. Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa I kvartalom 2021. godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi pad za 61,3%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast 26,1%, dok sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi pad od 67,7%.

Saopštenje


.