Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

02.08.2021
Investicije u osnovna sredstva 2020. godina

Ostvarene investicije u osnovna sredstva u Crnoj Gori u 2020. godini iznosile su 800 mil. EUR, što je za 28,0% manje u odnosu na 2019. godinu.
U ukupnim ostvarenim investicijama u 2020. godini najveće učešće imale su investicije u nova osnovna sredstva 92,2%, investicije u intelektualnu svojinu učestvovale su 5,6%, a investicije u polovna osnovna sredstva u ukupnim investicijama učestovale su 2,2%.
Učešće građevinskih radova u investicijama iznosilo je 52,7%, opreme 39,2%, a ostalo 8,1%.

Saopštenje


.