Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

10.08.2021
Indeks prometa u uslugama II kvartal 2021. godine

Indeks prometa u uslugama u II kvartalu 2021. godine u odnosu na II kvartal 2020. godine veći je za 39,5%, dok je u odnosu na I kvartal 2021. godine veći za 45,2%.
Indeks prometa u uslugama u sektoru G - Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima i trgovina na veliko u II kvartalu 2021. godine u odnosu na II kvartal 2020. godine veći je za 33,8%, dok je u odnosu na I kvartal 2021. godine veći za 40,8%.
Indeks prometa u uslugama u sektoru H - Saobraćaj i skladištenje u II kvartalu 2021. godine u odnosu na II kvartal 2020. godine veći je za 56,6%, dok je u odnosu na I kvartal 2021. godine veći za 47,4%.
Indeks prometa u uslugama u sektoru I - Usluge smještaja i ishrane u II kvartalu 2021. godine u odnosu na II kvartal 2020. godine veći je za 196,9%, dok je u odnosu na I kvartal 2021. godine veći za 200,9%.
Indeks prometa u uslugama u sektoru J - Informisanje i komunikacije u II kvartalu 2021. godine u odnosu na II kvartal 2020. godine veći je za 14,3%, dok je u odnosu na I kvartal 2021. godine veći za 12,7%.

Saopštenje


.