Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

25.08.2021
Građevinske dozvole i prijave radova II kvartal 2021. godine

U II kvartalu 2021. godine u Crnoj Gori izdato je 65 građevinskih dozvola i prijava radova. Od ukupnog broja izdatih građevinskih dozvola i prijava radova, na fizička lica se odnosi 42, dok se na pravne subjekte odnosi 23. Ukoliko se posmatra ukupan broj stanova i njihova površina, prema izdatim prijavama radova u II kvartalu 2021. godine predviđeno je građenje 238 stanova, ukupne površine od 16 238 m².
Saopštenje


.