Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

07.09.2021
Anketa o radnoj snazi I kvartal 2021. godine

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o radnoj snazi, za referentni period prvi kvartal 2021. godine (period od januara do marta 2021. godine). Anketirano je 2 006 domaćinstva. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstava (5 577 lica), a za lica stara od 15 do 89 godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (4 861 lica).

U prvom kvartalu 2021. godine u Crnoj Gori, aktivnog stanovništva bilo je 238,4 hiljada od kojih je 192,2 hiljade ili 80,6% zaposlenih i 46,2 hiljade ili 19,4% nezaposlenih lica. Stanovništvo van radne snage čine 261,3 hiljade lica.

Za starosnu grupu 15-89 godina u prvom kvartalu 2021. godine stopa aktivnosti je 47,7%, stopa zaposlenosti je 38,5%, stopa nezaposlenosti je 19,4% i stopa stanovništva van radne snage je 52,3%.

Saopštenje


.