Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

21.09.2021
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Avgust 2021. godine

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za avgust 2021. godine iznosila je 659,2 eura.

Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 285,4 eura, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge 373,8 eura.

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u avgustu 2021. godine, u odnosu na jul 2021. godine, zabilježila je rast od 0,3%.

Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u avgustu 2021. godine u odnosu na jul 2021. godine, zabilježili su rast od 1,0%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na jul 2021. godine, zabilježili pad od 0,3%.

Saopštenje


.