Novosti

22.09.2021
Bruto domaći proizvod Crne Gore 2020. godina

Stopa realnog rasta bruto domaćeg proizvoda u 2020. godini iznosila je -15,3%.

U ovom saopštenju objavljuju se rezultati obračuna bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) Crne Gore za 2020. godinu, po proizvodnoj i potrošnoj metodi, u tekućim i stalnim cijenama prema ESA 2010 metodologiji.

Bruto domaći proizvod Crne Gore u 2020. godini iznosio je 4 186 miliona eura, dok je u 2019. godini iznosio 4 951 miliona eura.

Bruto domaći proizvod po stanovniku u 2020. godini iznosio je 6 737 eura, dok je u 2019. godini iznosio 7 959 eura.

Saopštenje


.