Novosti

24.09.2021
Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za II kvartal 2021. godine

Saopštenjem su predstavljeni rezultati preliminarnog obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda (QBDP) Crne Gore za II kvartal 2021. godine, u tekućim i stalnim cijenama, primjenom potrošne metode, a u skladu sa ESA 2010 metodologijom.

Bruto domaći proizvod Crne Gore u II kvartalu 2021. godine iznosio je 1 128,7 miliona eura, dok je u istom periodu prethodne godine iznosio 900,8 miliona eura.

Stopa realnog rasta BDP-a u II kvartalu 2021. godine iznosila je 19,0%.

Saopštenje


.