Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

29.09.2021
Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Avgust 2021. godine

U Crnoj Gori u avgustu 2021. godine, u kolektivnom smještaju (hoteli, odmarališta, pansioni, moteli, turistička naselja, hosteli i dr.), ostvareno je 188 389 dolazaka i 915 990 noćenja turista.

Od ukupnog broja noćenja u kolektivnom smještaju 91,8% ostvarili su strani, a 8,2% noćenja ostvarili su domaći turisti.

U strukturi noćenja po vrstama turističkih mjesta u avgustu 2021. godine najviše noćenja ostvareno je u primorskim mjestima (93,2%), glavnom gradu (3,3%), planinskim mjestima (2,4%) i ostalim turističkim mjestima i ostalim mjestima (1,2%).

Saopštenje


.