Novosti

29.09.2021
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Avgust 2021. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar - avgust 2021. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 1 862,1 miliona eura, što ukazuje na rast od 15,2% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvoz robe imao je vrijednost od 266,2 miliona eura, a uvoz 1 595,9 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 15,4%, a uvoz veći za 15,2%.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 16,7% i ista je u odnosu na isti period prethodne godine.

U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljene Sirove materije, sem goriva (sektor 2), u iznosu od 60,1 miliona eura (koji čine: Mineralne rude i otpaci metala - 35,5 mil. eura, Pluta i drvo – 20,3 mil.eura i ostalo).

U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljene Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 338,5 miliona eura (koji čine: Drumska vozila - 95,4 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji - 68,8 mil.eura i ostalo).

Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (69,1 mil. eura), Švajcarska (21,5 mil. eura) i Bosna i Hercegovina (21,3 mil. eura).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (321,2 mil. eura), Kina (160,0 mil. eura) i Njemačka (148,8 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.